Teknolojiye bağlılığın her geçen gün hızlı bir şekilde arttığı dünyamızda, yenilenebilir enerji ve buna bağlı olarak elektrik enerjisi, sosyal hayatın kaçınılmaz bir unsuru haline gelmiştir. Elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik ve sosyal gelişmenin en önemli göstergelerinden birisidir. Özellikle gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin artışı ile karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de hayat standardının yükselmesi, elektrik enerjisine olan talebin giderek büyümesine neden olmaktadır. Bu gereksinim ile önemi artan enerji sektöründeki yerimizi kalite standart prensiplerimizden ödün vermeden planladığımız büyüme oranına ulaşarak gelişmeye devam etmeyi amaçlamaktayız. Fabrikamızda başta boru spool imalatları olmak üzere, buhar kazanları ve ekipmanları, ayrıştırma üniteleri, kızdırma üniteleri, eşanjör grupları, basınçlı kaplar ve özel kaynaklı imalatlar yapmaktayız. Karbon çelik ve paslanmaz grupları olmak üzere, 16Mo3 , P11 , P22 ve P91 ürün gruplarında da hizmet verebilmekteyiz.

> Boru Spool İmalatları

> Oksijen ve Buhar Hatları

> Buhar Kazanları Ve Ekipmanları

> Ayrıştırma Üniteleri

> Kızdırma Üniteleri

> Eşanjör Grupları

> Basınçlı Kaplar

> Özel Kaynaklı İmalatlar

pipe-1
pipe-2
pipe-3
pipe-4