• “İnsana saygı” ilkesini benimsemek,

• İş ahlakı, adil davranış, dürüstlük ve etik değerlere uygunluk,

• Müşteri ve kalite odaklı çalışma biçimini muhafaza etmek,

• Girişimci ruhu korumak ve yeniliğe etkin bir şekilde yön vermek,

• Özverili ve iletişimci ekip çalışmasıyla verimliliği artırmak,

• İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak,

• Çevreye saygı politikamızın her aşamada önceliğimiz olması.